Лостовете на диаспората

Потенциални пазари за България

 „For Mr. Belov, from Launchub, “the only way to have a big success is to have the developers here but the sales and marketing outsourced to places where those skills are developed to perfection, like London and Silicon Valley.” или Берлин 😉

Една изключително интересна статия за балканската, и в частност българската, стартъп-екосистема може да откриете в The New York Times от 7ми декември!

Авторката на материала, Боряна Джамбазова, е прекрасен пример за „лостовете“, с които българската диаспора разполага, за да работи с и за България дори от разстояние. Подобни материали, достигащи до стотици хиляди читатели вкл. инвеститори или мениджъри на фирми, оказват немалко влияние върху генералната настройка към даден район. Могат в даден момент да подкрепят – поне на емоционално ниво – дадено решение за работа с или инвестиция в компании в България.

Брандът „Made in Bulgaria“, ако въобще е познат на клиентите, не е непременно положително приет; тук е и ролята както на производителите да акцентират върху високо качество, така и на диаспората да бъде един неформален посланик и sales-човек на бизнеса ни.

Това е и ролята на Времигрант – стремим се да помагаме на български бизнеси да намират клиенти в чужбина.

Друг пример за добра публичност за страната ни в чужбина: The social innovations incubator „We are the ideas“ on euronews

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.